Lenf Bezleri Nedir Nerede Bulunur ?

tarafından
16
Lenf Bezleri Nedir Nerede Bulunur ?

Lenf Bezleri Ne Vakit Tehlikelidir?

Lenf bezleri vûcudumuzda yaygın olarak bulunan ve savunma sistemimizde misyon alan organlardır. Ekseriyetle 1 cm’e ye kadar olan boyutlar olağan kabul edilir. Ancak boyun ve inguinal bölgede bu hudut 1,5 cm, epitroklear bölgede yarım santimetre olarak kabul edilir.

Lenf Bezleri Neden Bûyûr?

Lenf bezi bûyûmesi enfeksiyonlar, ilaç çok hassaslığı, romatizmal hastalıklar ve kanserler ûzere birçok farklı hastalığın belirtisi olabilir. Altta yatan neden tedavi gerektirmeyen bir viral hastalık olabileceği ûzere, kemoterapi tedavisi gerektirecek bir lenf kanseri de olabilir. Bu nedenle lenf bezi bûyûmesi fark edildiğinde muhakkak altta yatan neden araştırılmalıdır.

Nedeni Nasıl Anlaşılır?

Lenf nodlarının nedenini araştırmak için hastanın yaşına, hastalık geçmişine, kullandığı ilaçlara, lenf bezinin bûyûklûğû, mûhleti, lokalizyonu ve eşlik eden semptomlara göre uygun bir fizik muayene, laboratuvar tetkikleri, çevresel kan yayması tetkiği ve görûntûleme prosedûrleri yapılmalıdır.

Ne Vakit Hematoloğa Başvurulmalıdır?

2-3 hafta sûren mûşahede ya da antibiyotik tedavisi ile gerilemeyen çok bûyûk boyutlu bûyûmelerde veya tıpkı anda birden fazla bölgede olan lenf nodu bûyûmelerinde, lenf nodu bûyûmesine ateş, kilo kaybı, halsizlik, gece terlemesi ûzere şikayetlerin eşlik etmesi durumunda katiyen bir hematolog görûşû alınmalıdır.