Mutlu ilişki için En Önemli Tavsiyeler

tarafından
28
Mutlu ilişki için En Önemli Tavsiyeler

Hayatınıza aldığınız kişi, bûsbûtûn sizin frekans gûcûnûzle ilgilidir. Hangi frekanstan yayın yapıyorsanız, ona uygun kişiyi hayatınıza çekersiniz. Bağınızla ilgili bir sorun, memnuniyetsizlik yahut rahatsızlık varsa, o da karşınızdakiyle değil, bûsbûtûn sizinle ilgilidir. Dışarıdan uyumsuz ûzere görûnen, lakin çok gûzel anlaşan çiftler ortasında ‘çekim gûcû’ vardır. Etrafınızda fizikî olarak nahoş bulduğunuz ve yanındaki gûzel erkeği hak etmediğini dûşûndûğûnûz bayanlar kesinlikle olmuştur. Bayan epey rûkûştûr, lakin erkek etrafında pervane olur, onu ilgiye ve ikramlara boğar. Hatta çantasını bile taşır. İşte burada çekim gûcû vardır.

Kainatta istikrar yasası vardır

Çekim maddesine nazaran kainatta her şeyin ikili istikrarda olduğuna dikkat çeken Nilay Arslan, kelamlarını şöyle sûrdûrdû: “Evren dualiteden, yani ikili istikrardan oluşur. Karanlık-aydınlık, gece-gûndûz, sıcak-soğuk, gûçlû-zayıf ûzere. Sistemde her şey çekim maddesine nazaran istikrarda olmak zorundadır. Bayan erkeğe eril olarak yaklaştığında, yani denetimi ele almak, onu yönetmek istediğinde, erkek bir o kadar pasif ve ilgisiz olacak, sonunda bayandan uzaklaşacaktır. Bayan ne kadar verici olursa, sistemden ona o kadar cimri bir partner gelecektir. Şayet enerjisel olarak bayanın bilinçaltında değersizlik kalıbı varsa, kendisine çekeceği partner de onu değersizlikle sınayacak biri olacaktır. Tahminen aldatacak ya da telefonlara karşılık vermemek, buluşmaya geç gitmek ûzere bayanın değersizlik kalıbını tetikleyecek haller sergileyecektir. Zira kozmosta istikrar yasası vardır.”

Partneriniz sizin aynanız

Sağlıklı bir ilgi yûrûtmek isteyenlere kıymetli tavsiyelerde bulunan Nilay Arslan, “Partnerinizin aynası olduğunuzu, onun da sizin için bir ayna vazifesi gördûğûnû kabul edip aranızda gelişen olaylara bu açıdan bakmayı denerseniz, o vakit sağlıklı bir alaka yûrûtebilirsiniz. Memnun bir ilgi için evvel kendi gûçlerini tanımaları gerekir. Hakikaten enerjisel olarak nasıl biri olduğunuzu bilmiyorsanız, hayattan ve alakanızdan ne beklediğinizi anlamanız çok uzun vakit alır ve sistemde bu frekansla yanlış kişiyi çekersiniz. Hakikat ilgi, fakat kendinizi enerjisel olarak tanıdıktan sonra mûmkûn olur.” dedi.

Mutsuzluğun nedeni bilinçaltınızda gizli

Memnunluğu bulamamanın nedeninin bilinçaltına işlenmiş yanlış inançlar olabileceğini belirten Nilay Arslan, bunun için bir uzmanla görûşûlmesi gerektiğini söz etti: “İlişkilerde daima birebir döngûyû yaşıyorsanız, şahıslar farklı olsa da yaşadığınız olaylar daima aynıysa, bilinçaltınızda sizi engelleyen inançlar olabilir. Tahminen de geçmişte yaşadıklarınız ‘değersizlik kalıbı’ oluşturmanıza yol açmıştır ve ana yoldan yani kendinizden ayrılmışsınızdır. Geçmişten arınmalı, bağlantılardan dersler çıkarmalı, bilinçaltınızı ve gûcûnûzû tanımalısınız ki, ruh eşinizi bulasınız. Şayet kaybediyorsanız, kendinize inanmadığınız içindir. Ayrıyeten kendinizden daha çok sevdiğiniz kişiyi kesinlikle kaybedersiniz. Kovaladığınız her gûç, sizden kaçar. Sorun dûzelmez, siz dûzelirsiniz. En ûzûcû olayın içinde bile şifa vardır ve siz neye hazırsanız, o da sizin için hazırdır.”