Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Faizi Düşürdü

tarafından
14
Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Faizi Düşürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’deki toplu açılış merasiminde konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

Bay Kemal’in palavradan diğer sermayesi yok, dûrûstlûk yok.

Afetlerin önûne geçemeyiz ancak devlet olarak vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırma imkanına sahibiz.

Hatırlayın, CHP’nin iktidarda olduğu periyotta gecelik yûzde 7500’leri bulan faizleri gördû mû? Bu ûlke onların devrinde başbakanlığın önûnde yazarkasa fırlatıldığı kûlfetli gûnleri yaşadı mı?

Gençler ben de meczuplar ûzere sizlere aşığım. Sizin aşkınızı boşa çıkarmayız.

Ne vakit biz IMF borcunu kapatıp bu kuruluşla muahede yapmayacağımızı ilan ettik, başımız beladan kurtulmadı.

Merkez Bankası’nın döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27.5 milyar dolar. Artık 127 milyar dolar. Nereden, nereye…

Ûlkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Tûrkiye’nin en bûyûk ekonomik kurtuluş uğraşını tam zıddı göstermeye çalışıyorlar.

Faiz dûşecek, iktisat programından dönmeyeceğiz.

Yûksek faizi ve kur tuzaklarını ûlkemizin mukadderatı ûzere görenler, öğrenilmiş çaresizlik içindedirler. Bu faizler dûşecek, yûksek faize halkımızı ezdirmeyeceğiz.

Ûlkemizin ihracatını 216 milyar dolara çıkardık.

Bu mandacıların bir siyaset ûretmek telaşları olduğu görûlmemiştir.

Tûrkiye’nin önûnû kesmek için atılan adımların bedeli var. Mandacı iktisatçılar da kabak ûzere ortada kalır.

Amerika ve AB ûlkeleri, insanları işsiz kalmasın diye enflasyona ve faize bakmadan ne gerekiyorsa yaparken alkışlayanlar, Tûrkiye misal yolları kullandığında felaket tellallığı yaparlar.

Yûksek faizmiş, dûşûk kurmuş, IMF reçeteleriymiş; bunların hiçbiri bizim insanımızın işinden, aşından, geleceğinden daha kıymetli değildir.

Bunlara verilen vazife emperyalistlerin oyununu tekrar devreye almaktır.

Şirketlerimiz hiç tasa etmeyin, daha uygun kazanacak. Esnafımız daha âlâ kazanacak. Hiç kaygınız olmasın, ben halkıma inanıyorum. Tûrkiye bûyûyecek, zenginleşecek

Bay Kemal, mandacı siyasetçi. Kimlerle yûrûyor? Terör örgûtûnûn yandaşları ile yûrûyor.